18 februari Implementatie-overleg leveranciers en adviesbureaus

Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:45 tot
Locatie
Aristo Meeting Center Utrecht. Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom eenmaal per maand georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Plenair, 9.00 - 09.10

Welkom en stand van zaken DSO-LV – Bas Hoondert Plenair - 18022020 (pdf, 174 kB)

Deelsessies ronde 1, 9.15 - 10.30

Deelsessie 1: Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD– Maaike Pijnaker / Paul van de Water / Mirella van der Velde

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Deelsessie 2:

Marktkansen voor dienstenleveranciers – Andre van Nijkerken / Dorien de Graaff

  • De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang en het is de verwachting dat de bevoegde gezagen in toenemende mate een beroep zullen doen op dienstenleveranciers zoals (organisatie) adviesbureaus, projectmanagement leveranciers op het gebied van ICT, plan- en ingenieursbureaus etc.
  • Tijdens deze deelsessie informeren wij u over o.a. het beschikbare instrumentarium, opleidingsmogelijkheden, veel voorkomende vragen vanuit de markt en de wijze waarop de implementatie ondersteuning nu plaats vindt. Zie presentatie (pdf, 2.4 MB). Daarnaast willen wij graag in gesprek gaan met de aanwezigen partijen op de behoefte te peilen en ideeën uit te wisselen.

Bedoeld voor: stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus

Deelsessie 3: Actualiteiten toepasbare regels en de STTR– Vincent van Dijk Inhoud sessie 3 - 18022020 (pdf, 31 kB)

Bedoeld voor: leveranciers regelbeheersoftware, adviesbureaus opstellen toepasbare regels

Pauze, 10.30 - 11.00

Deelsessies ronde 2, 11.00 - 12.15

Deelsessie 4: Vervolg Beheer & Ontwikkeladviesgroep STOP/TPOD – Maaike Pijnaker / Paul Moeskops / Finn Tiebout

Bedoeld voor: leveranciers plansoftware

Ter voorbereiding kunt u kennisnemen van Gebruikershandleiding aansluitproces CORV 1.0 (pdf, 1.5 MB)

Deelsessie 5: Aansluiten op DSO-LV en STAM-koppelvlak – Chris Boeije / Bas Hoondert

Bedoeld voor: leveranciers VTH- en zaaksystemen, Toepasbare regels, adviesbureaus.

Ter voorbereiding kunt u kennisnemen van de procesbeschrijving aansluiten STAM en de procesbeschrijving aansluiten STTR

Deelsessie 6: Implementatie toepasbare regels – Annemieke Vliegen

Aan de hand van een plan van aanpak, een reeks presentaties en oefeningen stelt het programma “Aan de Slag met de Omgevingswet” materiaal beschikbaar om bevoegd gezagen op weg te helpen in de wereld van de toepasbare regels.

Met behulp van deze bagage kunnen bevoegd gezagen worden geholpen bij het opdoen van eerste kennis en ervaring op het gebied van toepasbare regels. Ze doen zo het inzicht op om de keuzes en afwegingen te kunnen maken die ze moeten maken.

Bedoeld voor: adviesbureaus, leveranciers regelbeheersoftware

N.B. 1 “Graag ontvangen wij vooraf uw vragen over de bijgevoegde aanpak en oefeningen met toepasbare regels. Wij verzoeken de vragen voor maandag 17 februari toe te sturen aan annemieke.vliegen@rws.nl.”

N.B. 2 Als er GEEN vragen zijn ingestuurd gaat de sessie NIET door.

Lunch, 12.15 - 13.00

Deelsessies ronde 3, 13.00 - 14.30

Deelsessie 7: Gezamenlijk aan de slag met het omgevingsplan – Mirella van der Velde (Geonovum) / Ruud Louwes (Kennislab) / Marian Harberink (VNG)

Het DSO biedt tal van opties voor het kunnen regelen van onderdelen van de fysieke leefomgeving. Nu gaan we de fase in hoe we het daadwerkelijk gaan regelen. Op allerlei verschillende manieren? Of maken we praktijkafspraken en richten we ons eerst op bijvoorbeeld drie verschillende manieren en kunnen we daar 80% van de situaties mee vooruit.

De introductie (pdf, 1 MB) bestaat uit het toelichten van het belang van praktijkafspraken. Vervolgens bespreken we het vraagstuk aan de hand van drie onderwerpen:

  • de regeling van leidingen en aangrenzende gronden;
  • het wel of niet toestaan van kinderdagverblijven en vergelijkbare gebruiksvormen;
  • het maken van afspraken over begrippen.

Voorbeelduitwerkingen worden geïntroduceerd, hierover gaan we in overleg en we bepalen of we tussen de adviesbureaus praktijkafspraken kunnen maken.

Bedoeld voor: stedenbouwkundige bureaus, leveranciers plansoftware

Ter voorbereiding kunt u kennisnemen van de Wegwijzer STOP/TPOD . Deze wegwijzer is een richtlijn voor bevoegde gezagen bij het toepassen van de Standaard overheidspublicaties (STOP) en Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) voor de Omgevingswet in de praktijk.

Graag ontvangen wij vooraf uw vragen. Wij verzoeken u de vragen voor maandag 17 februari toe te sturen aan m.vandervelde@geonovum.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt plaats bij ARISTO Utrecht.

Brennerbaan 150, 3524 BN Utecht

De overige data voor de rest van het jaar zijn:

17 maart

14 april

12 mei

9 juni

8 september

13 oktober

10 november

8 december