18 januari 2022 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 – 9.00-9.45 – Oefenen met de bruidsschat – Jitske Brommet

Wat is er geladen en recent bijgekomen en wat verwachten we de komende periode. Vervolgens gesprek met leveranciers: welke vormen van oefenen zien we en hoe helpen leveranciers hun klanten daarbij

Doelgroep: Leveranciers plansoftware

Sessie 2 – 10.00-10.45 – Netwerkkaart / gestructureerd inregelen - Alexander Hermanns en Tom Bischops

De netwerkkaart als hulpmiddel om voor de inrichting van de VTH-keten de aandachtspunten inzichtelijk te maken. Daarnaast de netwerkkaart ter ondersteuning van het testen van de VTH-keten.

Doelgroep: Dienstenleveranciers, VTH-softwareleveranciers en Zaaksysteem leveranciers

Sessie 3 – 11.00-11.25 – Aansluiten – Leo van der Vlist

Stand van zaken en ontwikkelingen, inclusief aansluiten op productie.

Doelgroep: Alle leveranciers

Sessie 4 – 11.30-12.15 – Stand van zaken Open Stelsel DSO – Bas Crompvoets

DSO is opgebouwd volgens het principe dat interne API’s ook extern beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Hiervoor is in het hart van DSO het API Knooppunt gepositioneerd waar API’s kunnen worden afgenomen. Hiermee kan een ecosysteem ontstaan waarbij externe software leveranciers waardetoevoegende toepassingen kunnen ontwikkelen. In deze presentatie wordt kort ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen en de stand van zaken op dit moment.

Doelgroep: Software ontwikkelaars die eventueel eigen applicaties willen ontwikkelen die aansluiten op DSO

Aanmelden

Aanmelden kan met dit aanmeldformulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De volgende leveranciersdagen zijn op 1 maart 2022 en 12 april 2022.