2 november Bijpraten ontwikkelingen STOP / TPOD

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Virtueel
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Bijpraatsessie  rondom STOP/TPOD.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma 15.00 - 16.15

De agenda voor 2 november is:
1. Opening, mededelingen
2. Geo Taskforce 
3. Voorstel vereenvoudiging van 3 tekstaspecten STOP/TPOD - document (pdf, 529 kB)
4. Oplossen samenloop + feedback ophalen
5. Rondvraag en sluiting

Aanmelden

Heeft u al een uitnodiging ontvangen dan kunt u op deze uitnodiging reageren.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te zenden aan Danilo Jeletich (danilo.jeletich@kadaster.nl)

Bijzonderheden

Deze  bijeenkomst vindt deel virtueel plaats.

Presentaties en samenvattingen zijn te vinden op het ontwikkelaarsportaal onder het kopje 'Presentaties bijpraat sessies STOP/TPOD'