23 november 2021 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:30 tot
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen richten zich op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

De overleggen worden regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 – 8.30-8.55 – Samenwerkingsfunctionaliteit – Nico Plat

Bijpraten over ontwikkelingen

Doelgroep: VTH- en zaaksysteemleveranciers

Sessie 2 – 9.00-9.25 - Overgang van OLO naar DSO – Gijs van Duijn en Marijn van Lith

OLO blijft nog een half jaar in de lucht na inwerkingtreding. We willen graag nog een keer een korte toelichting geven over de uitfasering.

Doelgroep: alle leveranciers

Sessie 3 – 9.30-9.55 - Toelichting van de initiatiefnemer bij intrekken van verzoek - Rick Bleeker en Nico Plat

Een initiatiefnemer kan een eenmaal ingediend verzoek weer intrekken. De bevoegd gezagen hebben aangegeven dat ze op een dergelijke intrekking ook graag een toelichting (reden voor het intrekken van het verzoek) van de initiatiefnemer ontvangen. De gebruikerstoepassing 'Opstellen' zal hierop worden aangepast. Op dit moment is er in de STAM-berichten geen aparte voorziening beschikbaar om een dergelijke toelichting door te geven aan de ontvangende VTH-systemen. Tijdens deze sessie willen we 2 scenario’s die hierin voorzien, voorleggen aan de leveranciers.

Doelgroep: softwareleveranciers VTH-systemen

Sessie 4 – 10.00-10.25 – Aansluiten – stand van zaken en ontwikkelingen – Leo van der Vlist en Hans Post

Doelgroep: alle leveranciers

Sessie 5 – 10.30-10.55 – Grootschalig oefenen voor dienstverleners - Leana Vlok en Eva Tannenhill

Deze presentatie laat de standaardwerkplaats 'Dierencasus' zien en op welke wijze door bevoegd gezagen en leveranciers de beide werkende ketens worden doorlopen. De opzet, uitwerking en aanbieding wordt getoond en de mogelijkheid om deze zelf in een regio aan te bieden.

Doelgroep: dienstverleners die een rol vervullen bij de implementatie bij bevoegd gezagen.

Sessie 6 – 11.00-11.50 - Oefenen met de bruidsschat – Chris Boeije en Jitske Brommet

In het kort: wat is er geladen en recent bijgekomen en wat verwachten we komende periode? Vervolgens gesprek met leveranciers: welke vormen van oefenen zien we en hoe helpen leveranciers hun klanten daarbij?

Doelgroep: leveranciers plansoftware en regelbeheersoftware

Sessie 7 – 12.00-12.30 - Implementatie van processen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Paul Jansen

Naar verwachting treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in met de Omgevingswet. Onder de Wkb worden er via het Omgevingsloket meerdere meldingen en informatieplichten ingediend. Wat betekent dat voor bevoegd gezagen, de processen en de VTH-software? Tijdens deze presentatie gaan we hierop in en geven we een aantal aandachtspunten mee.

Doelgroep: VTH-softwareleveranciers en dienstverleners die betrokken zijn bij de implementatie van VTH-processen

Aanmelden

Aanmelden kan met het aanmeldformulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De datum voor de volgende leveranciersdag is 18 januari 2022.