25 oktober 2022 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door 1 of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 – 9.30-9.45 – Ontwikkelingen STAM en STTR – Paul van Asperen

Doornemen van de laatste ontwikkelingen:

STAM:

  • 1.0.1: uitgefaseerd
  • 3.0.0: bugfix Publiceerbaar in XSD

STTR:

  • 1.4.1: gepubliceerd (verbeterde uitleg aansluitpunten en aansluitingen)
  • Uitgestelde validatie Markdown tot na IWT
  • Voorgenomen nieuwe en te wijzigen validaties na IWT

Doelgroep: softwareleveranciers en adviesbureaus

Sessie 2 – 10.00-10.15 – Aansluiten DSO – Leo van der Vlist

Stand van zaken en ontwikkelingen rond aansluiten op DSO.

Doelgroep: softwareleveranciers

Sessie 3 – 10.30-11.00 – Indringend Keten Testen (IKT) binnen de VNG – Nils Couwenbergh

In deze bijeenkomst geeft Nils Couwenbergh (Coördinator IKT voor de VNG) inzicht in de opgedane praktijkervaringen met Indringend Keten Testen binnen de VNG. Een update van de huidige stand van zaken.

Doelgroep: softwareleveranciers en adviesbureaus

Sessie 4 – 11.15-11.45 – De testversneller – Tom Bischops & Alexander Hermanns

Verzoeken automatisch aanmaken met de InitiatiefBoT.

Doelgroep: Leveranciers VTH, Procesmanagers / projectleiders implementatie VTH Omgevingswet, Proces & gegevenscyclus specialisten, analisten, testmanagers, functionele beheerders, iedereen die de VTH keten in moet regelen

Sessie 5 – 12.00-12.45 - TAM Gerelateerde verzoeken - Alexander Hermanns & Gijs van Duijn & Tom Bischops

De sprekers geven uitleg over de TAM Gerelateerde verzoeken en geven een demo van het gebruik van eindpunt ‘_zoek’ uit de API Verzoeken afhandelen.

Doelgroep: Software leveranciers VTH, Proces & gegevenscyclus specialisten, analisten

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De volgende leveranciersdag is op 6 december 2022.