31 augustus 2021 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:30 tot
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 - 8.30 - 8.55 - Samenwerkingsfunctionaliteit: SWF-API V4 en de breaking change - Nico Claij, Nico Plat & Arie Duindam

Doelgroep: VTH- en zaaksysteemleveranciers en 'digikoppelaars'

Sessie 2 - 9.00 - 9.55 - Verdieping toepasbare regels - Annemieke Vliegen

1) hergebruik van vragen en

2) uitvoeringsregel impliciet antwoord

Doelgroep: TR leveranciers en dienstenleveranciers

Sessie 3 - 10.00 - 10.55 - De ontwikkelingen en voortgang in de samenwerking tussen gemeenten, bureaus en softwareleveranciers - Daniel van Dijk

Doelgroep: Diensten- en softwareleveranciers

Sessie 4 - 11.00 - 11.30 - Train de trainer sessies klikdemo en de rol van leveranciers hierin - Leana Vlok

"Programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt train de trainer sessies aan voor een klikdemo (praktijksessie oefenen met het Omgevingsloket). Tijdens deze training worden leveranciers opgeleid om een klikdemo te geven aan bevoegd gezagen. In een klikdemo maken bevoegd gezagen kennis met het Omgevingsloket. Leveranciers die tot trainer zijn opgeleid kunnen hiermee een extra toegevoegde waarde bieden in hun dienstverlening richting bevoegd gezagen.

Leana Vlok zal tijdens de leveranciersdag een korte presentatie geven over de train de trainer sessies en de rol van dienstverleners hierin."

Doelgroep: Dienstenleveranciers

Aanmelden

Aanmelden kan met het aanmeldformulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De overige data voor 2021 zijn:

12 oktober

23 november