5 juli 2022 Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.30 tot uur
Locatie
Virtueel (via Teams)
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom regelmatig (om de 6 weken) georganiseerd. De bijeenkomst kan door 1 of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 – 11.30-12.00 – Kostenverhaal en de afdwingbare financiële bijdrage – Niek van der Heiden

Met de komst van de Omgevingswet verandert er een aantal zaken voor kostenverhaal. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om bij ontwikkelaars extra financiële bijdragen in rekening te brengen voor ontwikkelingen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Dit betreft een nieuw instrument: de afdwingbare financiële bijdrage. U krijgt een toelichting op de veranderingen en er wordt ingegaan op wat bevoegd gezagen in relatie tot de inwerkingtreding te doen hebben op dit gebied.

Doelgroep: juristen en planeconomen, adviseurs kostenverhaal

Sessie 2 – 12.15-12.45 – Voorkeursrecht en Onteigening – Leo Nooteboom

De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten die ingrijpen op het grondeigendom. Het betreft onder andere het voorkeursrecht en onteigening. De sessie gaat kort in op de veranderingen in deze instrumenten ten opzichte van het huidig recht en wat bevoegd gezagen minimaal te doen hebben op dit gebied voor inwerkingtreding Omgevingswet.

Doelgroep: juristen

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier.

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De volgende leveranciersdag is op 13 september 2022.