8 december Leveranciersdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Virtueel
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen  die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom eenmaal per maand georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Programma

Sessie 1 (9.30 - 11.00)

Krachtenbundeling zorgt voor denkkracht én positie - Ruud Louwes en Melina Schouten

Stedenbouwkundige bureaus, advies- en ingenieursbureaus bundelen steeds vaker hun kracht voor grote opgaven in het werkveld, zoals het DSO, de Regionale Energie Strategie en aanpak van het stikstofvraagstuk. We nemen jullie mee in waar we vandaan kwamen, waarom we de krachten hebben gebundeld en hoe dit in de praktijk goed uitpakt. De samenwerking voor het DSO – juist ook samen met de VNG – is daar een bijzonder voorbeeld van. We weten nu ook wat ons nog te doen staat gezien de bevindingen en aanbevelingen die we hebben gedaan aan VNG en DSO en ook aan onszelf als plannenmakers. Door die samenwerking hebben de plannenmakers een positie gekregen om daarmee verder aan de slag te gaan. We geven u een kijkje in de keuken van Kennislab Omgevingswet. Deze presentatie geeft u een goed beeld van de achtergrond, de ontwikkelingen, de uitdagingen waar we voor staan en hoe we deze in de samenwerking kunnen realiseren.

De presentatie (pdf, 2.2 MB) zal worden toegelicht.

Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met het omgevingsplan.

Sessie 2 (11.15 - 12.15)

Concurrent versioning & downloadfunctie (LVBB/OZON) - Tony Sloos en Maaike Pijnaker

Toelichting globaal ontwerp en interactie met plansoftware.

Doelgroep: Plansoftwareleveranciers

Sessie 3 (11.15 - 12.30)

Het toepasbaar maken van activiteiten - Annemiek Vliegen e.a.

Activiteiten in het omgevingsdocument zijn een belangrijk element voor toepasbare regels. Door deze te annoteren kunnen activiteiten gebruikt worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als een juridische activiteit is aangeleverd aan het DSO is deze nog niet direct geschikt om toepasbare regels aan te verbinden. Daarvoor moet de juridische activiteit nog geconfigureerd worden. Dit noemen we het toepasbaar maken van de activiteit.

Graag gaan we nog eens in op het toepasbaar maken van activiteiten. Dit is geen nieuwe functionaliteit ten opzichte van eerdere versies, maar er zijn wel keuzes in te maken. We ervaren dat men niet altijd weet welke keuzes te maken. We gaan daarom in op de volgende aspecten:

  • Welke configuraties zijn mogelijk
  • Welk effect hebben die configuraties in het Omgevingsloket
  • Wat zijn de bijbehorende opdrachten die aan de service moeten worden gegeven
  • Hoe en waar is dit gedocumenteerd

Doelgroep: Leveranciers van Toepasbare Regelsoftware

De (concept) presentatie (pdf, 1.5 MB) zal worden toegelicht.

Sessie 4 (13.30 - 14.30)

Implementatie strategie DSO-Samenwerk API - Roland Willemsen, Arie Duindam en Peter Kok

De DSO-Samenwerkfunctionaliteit API wordt in januari a.s. in productie genomen. Deze functionaliteit komt daarmee ook beschikbaar om vanaf januari 2021 met interbestuurlijke ketenpartners te kunnen samenwerken aan echte actuele vergunningsaanvragen onder de huidige wetgeving. Zo kan in het oefenjaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet echte praktijkervaring met het DSO worden opgedaan. In deze sessie wordt de implementatiestrategie en aanpak besproken.

Deze sessie over de DSO-Samenwerk API is zoals in november met leveranciers is afgesproken om elkaar regelmatig bij te praten rondom de livegang.

N.B. er komen vooraf geen presentaties of andere documenten beschikbaar.

Doelgroep: VTH- en zaaksysteemleveranciers en 'digikoppelaars'

Sessie 5 (15.00 - 16.00)

Grootte GML-bestanden - Mirella van der Velde e.a. (Geonovum en Kadaster)

Afstemming tussen medewerkers vanuit het DSO-programma en  vertegenwoordigers van plansoftwareleveranciers.

Doelgroep: Plansoftwareleveranciers

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf met het aanmeldformulier.

N.B. het aanmeldformulier is gewijzigd omdat in het verleden diverse aanmeldingen niet werden ontvangen.

Na het aanmelden ontvangt u uiterlijk 7 december 14.00 een uitnodiging om deel te nemen. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar pieter.dejong@kadaster.nl

Bijzonderheden

De bijeenkomst vindt virtueel plaats.

De data voor 2021 zijn:

2 februari

16 maart

27 april

8 juni

31 augustus

12 oktober

23 november