CPA melding verlopen certificaat

Sommige overheidsorganisaties of hun leveranciers hebben van het CPA-register een melding ontvangen over de einddatum van hun CPA. In dit bericht worden zij er op gewezen dat hun CPA op 13 juli 2020 verloopt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheidsorganisaties hun CPA op tijd te verlengen.

Waarom verloopt het CPA voor sommige organisaties op 13 juli?

CPA staat voor Collaboration Protocol Agreement. Een CPA moet worden aangemaakt als twee partijen afspreken om van elkaars ebMS2services gebruik te maken. Beide partijen moeten de CPA importeren in hun Digikoppeling-adapter om deze te gebruiken voor de berichtuitwisseling. Bij het aanmaken van een CPA kan een einddatum van geldigheid van het CPA worden ingevuld. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt automatisch de einddatum ingevuld die gelijk is aan het PKIO-certificaat dat als eerste verloopt.

Het certificaat van het DSO verloopt op 13 juli 2020. Overheidsorganisaties die de einddatum van hun CPA hebben leeg gelaten, hebben daarom een melding ontvangen.

Hoe wordt dit opgelost?

Het DSO past de einddatum van haar certificaat aan. Daarna zal het DSO het CPA-register opdracht geven om het CPA van de overheidsorganisatie opnieuw te genereren. De overheidsorganisaties voor wie dit van toepassing is, krijgen daar automatisch bericht over.

Zij kunnen het nieuwe CPA ophalen uit het CPA-register, dit CPA in hun endpoint laden en via de API aanbieden aan het DSO.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over het vervangen van uw CPA.