Definitieve versie bruidsschat op DSO-LV beschikbaar

Deze week is de oefenomgeving geleegd en is definitieve versie van de bruidsschat geladen op de oefenomgeving (preproductie-omgeving) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Deze uitrol is succesvol verlopen zodat de oefenomgeving vanaf 1 juli weer beschikbaar is om te oefenen.

Content op de oefenomgeving

  • Omgevingswetplaceholder
  • AMvB’s en Omgevingsregeling
  • Productieversie bruidsschat voor alle gemeenten
  • Productieversie bruidsschat voor waterschappen Scheldestromen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
    (Waterschappen die ook een bruidsschat op de oefenomgeving willen hebben, kunnen hier een verzoek toe indienen bij IPLO.)
  • Alle bijbehorende toepasbare regels
  • Alle bijbehorende behandeldienstinstellingen
  • De algemene set toepasbare regels

Nieuwe informatiepagina’s beschikbaar

Er zijn dit keer geen release notes bij de bruidsschat, maar wel nieuwe informatiepagina’s op de website van IPLO. Deze sluiten aan bij de productieversie van de bruidsschat.

Upgrade DMO-omgeving

Nu de nieuwe content succesvol is geplaatst op de oefenomgeving, vindt binnenkort een upgrade plaats van de content op de DMO-omgeving. Dit gebeurt vanaf 18 juli. Daarnaast krijgt de DMO-omgeving de nieuwste software omdat de software in deze omgeving  nu enkele softwarereleases achterloopt. Houd er rekening mee dat de DMO-omgeving van 18 tot en met 22 juli 2022 niet beschikbaar is. De oefenomgeving (preproductie) is in die periode wel beschikbaar om een demo van DSO-LV te geven.

Meer informatie