Oplossing voor relatie tussen H3 en H4 activiteiten uit het Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL)

Leveranciers kwamen al oefenend en implementerend enige tijd geleden tot de conclusie dat een initiatiefnemer een aanvraag kan doen voor een hoofdstuk 4 (H4) activiteit uit het Besluit activiteiten Leefomgeving  (BAL) zonder dat het duidelijk is wat de relatie is met de “bovenliggende” activiteit uit hoofdstuk 3 (H3) van het BAL.

Zo kan iemand een melding doen of informatie indienen voor een wasstraat zonder dat duidelijk is dat dit een aanvulling is op een eerdere vergunningaanvraag of een eerdere melding voor een tankstation of taxicentrale. Daar moet het bevoegde gezag (BG) naar raden of naar zoeken. Dit is geen werkbare situatie. Technisch is dit echter niet eenvoudig op te lossen, de informatie over eerdere vergunningaanvragen en eerdere meldingen ontbreekt simpelweg in het DSO-LV.

Er wordt nu gewerkt aan een (tussen) oplossing om tijdens het aanvraag proces de relatie te leggen tussen de H4 en H3 activiteit uit het BAL. Hierbij wordt een extra tekstveld toegevoegd aan de formulieren voor de melding en informatieplicht van de H4 activiteiten.  In dat tekstveld kan de indiener aangeven bij welke H3 activiteit deze een melding of informatie hoort. De toelichting bij dit extra veld bevat een link naar een pagina op de site van het Informatiepunt Leefomgeving waarop alle H3 activiteiten staan (https://iplo.nl/dso-bal-h3-overzicht/).

De (tussen)oplossing wordt geleidelijk toegevoegd aan bestaande formulieren en zal in de loop van de komende maanden zichtbaar worden voor gebruikers en bevoegde gezagen op de PRE-omgeving. De (tussen)oplossing heeft geen consequenties voor de STAM standaard, maar vraagt wel om extra functionaliteit in de VTH software. De waarde in dit veld moet immers geïnterpreteerd worden door de software.