Stand van zaken geo-optimalisatie DSO

In november 2021 berichtten we dat er een geo-taskforce is opgericht, die oplossingen uitwerkt voor de foutmeldingen bij het laden van veel geometriebestanden tegelijkertijd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de geo-taskforce zitten specialisten van alle betrokken partijen, onder wie DSO-experts en softwareleveranciers. De taskforce kijkt ook wat er verder in de keten kan worden opgelost, van aanleveren tot opvragen.

Technische oplossingen

De taskforce gebruikt oefenplannen van waterschappen, provincies, gemeenten en softwareleveranciers om de werking van de keten op een realistische manier te testen. Daarbij boekt de geo-taskforce nog steeds vooruitgang. En bij nieuwe plannen zijn er ook nieuwe uitdagingen. In eerste instantie kon de geo-taskforce grote procesverbeteringen doorvoeren. Naarmate ze verder in de keten komen en er meer beproefd is, lossen ze vaker kleine bugs op, zoals een dubbele bevraging in de viewer.

Van aanleveren en laden naar opvragen

Nu het laden van veel geometriebestanden tegelijkertijd en het valideren en verwerken daarvan in de planketen zo uitgebreid wordt beproefd, is het een logische volgende stap om de effecten van die vele geometrieën ook te bekijken in de rest van de keten. Want binnen de toepasbare regels wordt gebruikgemaakt van de aangeleverde geometrieën. En ook de viewer bevraagt de database van het Kadaster waar al die geometrieën geladen zijn. Ook op die plekken analyseert de geo-taskforce het volgende:

  • Doen we de juiste bevragingen (queries) en waartoe leiden die?
  • Is dit proces goed ingeregeld voor die veelheid aan geometrieën?

Het onderzoeken van dit deel van de keten leidt weer tot nieuwe bevindingen en optimalisaties.

Handreiking geo

De leereffecten van de geo-taskforce zoals hierboven beschreven, komen in een handreiking geo. Een eerste versie is ondertussen besproken met de werkplaats geo-optimalisatie. Aan die werkplaats neemt een aantal gemeenten, provincies en waterschappen deel. Samen beoordelen zij de impact van de handreiking op de procesuitvoering bij de verschillende overheden.

Het doel van de handreiking is om handvatten te bieden en de standaarden aan te scherpen in de vorm van richtlijnen. De richtlijnen geven de meeste garantie dat de besluiten probleemloos door het stelsel (lokaal en landelijk) gaan en ze ondersteunen de gewenste functionaliteit. De geo-taskforce toetst de handreiking ook aan de hand van de ervaringen met de oefenplannen. Uiteindelijk geeft de handreiking een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan.

Hoe nu verder?

De komende periode komt er een vervolg op de geo-taskforce. Deze groep gaat aan de slag met het verder robuust maken van de hele keten, van aanlevering tot opvraging. Door te testen met steeds meer bestanden met echte content, kan de taskforce ook beter inspelen op de belasting van de databases:

  • Hoe worden queries, oftewel zoekvragen, van gecombineerde content uitgevoerd?
  • Welke impact hebben die queries op de performance van het DSO?

De taskforce kijkt niet alleen naar de verwerkingskant, maar ook naar de infrastructurele kant binnen het DSO:

  • Hoe functioneren de Application Programming Interfaces (API’s)?
  • Wat gebeurt er bij het opvragen van geometrieën aan de kant van toepasbare regels?
  • Hoe gedragen de queries van de viewer zich?

Ten slotte wordt de handreiking opnieuw gepubliceerd en in de praktijk getest. De ontwikkelingen gaan snel en zijn van belang om het DSO goed werkbaar te laten draaien. Zowel aan de kant van aanlevering van omgevingsplannen of verordeningen, als voor de gebruiker van de vergunningchecker of Regels op de kaart. Belangrijke ontwikkelingen vermelden we op onze website.