Update aansluiten op de productieomgeving

Zoals besproken tijdens de leveranciersdag van 23 november 2021 wordt er voor het aansluiten op de productieomgeving een aansluitdocument met aansluitactiviteiten en toepasbare regels beschikbaar gesteld. Dit zou per 1 december 2021 zijn gerealiseerd. Helaas is er meer tijd nodig dan verwacht. We weten nu dat het zeer wenselijk is een aanvullende test op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) te doen.

Wat is de stand van zaken?

  • Het aansluittestdocument dat in OZON geladen moet worden is gereed en staat op de oefenomgeving. Het laden via de LVBB op de productieomgeving volgt mogelijk nog deze week.
  • Zowel op de oefenomgeving als op de productieomgeving moeten de aansluitactiviteiten nog actief worden gemaakt. Voor wat betreft de STTR worden er aansluitpunten in de conclusie gerealiseerd. Daarmee worden de aansluittesten uitgevoerd. Het laden van toepasbare regels op de productieomgeving gebeurt nu voor de eerste keer. Ook dit duurt, door het regelen van autorisaties en nieuwe software, langer dan verwacht
  • Op de productieomgeving laden we een beperkte versie van de algemene set. Deze is in de vorm waarin het geladen wordt (de geteste specifieke samenstelling van regels) niet eerder getest (met leveranciers). Het is niet mogelijk om dit eerder met de leveranciers te testen, omdat de grotere versie op de acceptatieomgeving en de oefenomgeving staat. Het verwijderen ervan om te kunnen testen heeft veel impact met kans op ongewenste risico’s.

Verzoek

Om de risico’s van het gebruik van de nieuwe aansluitactiviteiten (met name het gebruik van de aansluitpunten) en de beperkte algemene set te beperken, stellen we voor om het aansluiten op de productieomgeving enigszins aan te passen. Concreet vragen wij jullie als leveranciers om klanten pas (in bulk) op de productieomgeving aan te sluiten als:

  • je (STTR leverancier) in de productieomgeving (met één klant) hebt bewezen goed om te kunnen gaan met de gedefinieerde aansluitpunten;
  • je (STAM leverancier) in de productieomgeving (met één klant) hebt vastgesteld dat de beperkte set geen negatieve invloed heeft op het functioneren van jullie applicatie.

Deze testen worden in samenwerking met het aansluitteam uitgevoerd.