Omgevingsdocument opvragen

Omgevingsdocumenten van overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld.

Met de API “Omgevingsdocument opvragen” worden gegevens uit deze documenten objectgericht ontsloten. De API volgt daarbij het Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIM-OW – versie 1.0.5). In dat model staat beschreven uit welke informatieobjecten een Omgevingsdocument kan zijn opgebouwd, en welke relaties er zijn tussen deze objecten. De API “Omgevingsdocumenten opvragen” ontsluit die objecten als resources.

Niet elk type Omgevingsdocument zal alle informatieobjecten uit CIM-OW bevatten. Welke informatieobjecten kunnen voorkomen staat per type Omgevingsdocument beschreven in het Toepassingsprofiel (TPOD – versie 1.0.5) van het Omgevingsdocument.

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/
api/opvragen/v5

Omschrijving

De API ontsluit gegevens uit Omgevingsdocumenten die zijn opgesteld volgens versie 1.0.5 van CIM-OW en TPOD. De API volgt daarbij de DSO API strategie en zijn te bevragen door middel van HTTP requests. De antwoorden zijn HTTP responses met JSON als inhoud. De antwoorden bevatten hyperlinks om te navigeren door de API volgens de HAL specificatie (Hypertext Application Language).

Bijna alle operaties zijn op basis van HTTP GET.

Ruimtelijke bevragingen (punt, lijn, vlak) verloopt via HTTP POST. De API ondersteunt alleen ruimtelijke bevragingen in RD (EPSG:28992).

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 5 is beschikbaar in de pre-productieomgeving.

Versie 1.0.4 van de standaard (STOP/TPOD).

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocumenten opvragen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je met ons bevindingen te delen.