Omgevingswetbesluiten publiceren

Overheden moeten hun officiële documenten publiceren. Dit doen ze straks via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingsdocumenten oftewel omgevingswetbesluiten die overheden publiceren komen via dit platform ook terecht in het Omgevingsloket.

Omgevingswetbesluiten aanbieden aan de LVBB

Omgevingswetbesluiten zijn de wettelijke instrumenten waarin overheden hun visie, beleid en regels vastleggen. Omgevingswetbesluiten die voldoen aan de publicatiestandaard kunnen via een API worden aangeboden aan de LVBB.

Let op: gewijzigde Digikoppeling vanaf medio december beschikbaar

We adviseren u om uw productieomgeving niet op de huidige Digikoppeling aan te sluiten. U kunt voor het valideren en aanleveren van omgevingswetbesluiten het LVBB Previewportaal gebruiken om te publiceren. Hiervoor is geen Digikoppeling nodig.

Vanaf medio december zal het tevens mogelijk zijn om via de Digikoppeling aan te sluiten op de LVBB. Binnenkort kunt u hier lezen hoe dit werkt en wat u moet doen.

Publicatiestandaard

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt de Standaard voor officiële publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor omgevingswetbesluiten (STOP/STOD). Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties.

Valideren

Een omgevingswetbesluit kan niet zomaar in de LVBB worden geplaatst. Eerst vindt een validatie plaats. Deze validatie levert informatie over eventuele fouten in het document. Als de validatie geen fouten vindt wordt het document in een preview getoond. Daarna kan het document definitief gepubliceerd worden.

Publiceren

Publicatie levert een raadpleegbare regeling of officiële bekendmaking op. Het systeem zorgt ervoor dat besluiten worden gepubliceerd in publieke regelingsbanken (OEP, CVDR en Wetten.nl) en dat informatie voor het digitaal stelsel beschikbaar komt in de landelijke voorziening.

Omgevingswetbesluiten in het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket bevat de Viewer regels en kaart. Via deze viewer kan iedereen regels per gebied of per locatie bekijken op een kaart. Dit zijn regels uit omgevingswetbesluiten die zijn gepubliceerd in de LVBB.

Om de regels uit een omgevingswetbesluit correct in de Viewer regels en kaart te kunnen tonen, moeten alle regels gekoppeld zijn aan een gebied of locatie. Hoe dit werkt is vastgelegd in de publicatiestandaard.


Procesbeschrijving aansluiten

Tot medio december kunt U voor het valideren en aanleveren van omgevingswetbesluiten het LVBB Previewportaal gebruiken om te publiceren.

API's en services

Via deze API worden omgevingswetbesluiten (omgevingsdocumenten) aangeboden aan de LVBB.

Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.