Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer (burger of bedrijf) een vergunningaanvraag of een melding indienen. Overheden kunnen deze aanvragen en meldingen via de landelijke voorziening van het digitaal stelsel in hun zaaksysteem of vergunningensysteem inladen.

Proces van indienen tot afhandelen

Een initiatiefnemer checkt in het Omgevingsloket of voor zijn plan een vergunning nodig is of een meldingsplicht geldt. Deze check gebeurt via vragenbomen die aan de hand van antwoorden en gegevens leiden naar een conclusie.

Aanvraag of melding opstellen

Als de initiatiefnemer een aanvraag of melding moet doen, wordt deze digitaal opgesteld. In het digitaal stelsel heet dit een verzoek. Het verzoek bestaat uit één of meer wettelijk vastgelegde activiteiten. De initiatiefnemer beantwoordt voor iedere activiteit de relevante vragen en voegt waar nodig documenten toe. Alle gegevens die de initiatiefnemer tijdens het opstellen invoert, worden opgeslagen in de ‘mijn loket’ omgeving in het digitaal stelsel.

Aanvraag of melding indienen

Zodra alle activiteiten compleet zijn kan het verzoek door de initiatiefnemer worden samengesteld. Het systeem doet vervolgens een voorstel voor het bevoegd gezag waar het verzoek ingediend moet worden. De initiatiefnemer kan dit bevestigen of eventueel wijzigen, daarna wordt het verzoek ingediend. De initiatiefnemer ontvangt een verzendbevestiging met het verzoeknummer en de indiendatum. Door het indienen wordt het verzoek in de werkmap in het digitaal stelsel geplaatst.

De aanvraag of melding ontvangen in een zaaksysteem of VTH-systeem

Notificatie aan bevoegd gezag

Binnen het digitaal stelsel wordt een ingediende aanvraag of melding een verzoek genoemd. De overheid die het verzoek moet afhandelen ontvangt een verzoeknotificatie. In deze verzoeknotificatie staan gegevens die het bevoegd gezag nodig heeft om het verzoek op te halen uit de werkmap en in het VTH-systeem of zaaksysteem te laden.

Verzoek ophalen

Op basis van het verzoeknummer dat is meegegeven in de verzoeknotificatie wordt het juiste verzoek opgehaald. Dit verloop via de verzoek ophalen service. Het opgehaalde verzoek bevat de ingediende vragen en antwoorden in de vergunningaanvraag of melding en links naar de documenten die door de initiatiefnemer zijn meegeleverd.

De ingediende vragen en antwoorden in de vergunningaanvraag of melding wordt aangeboden als XML-bestand.

De bijbehorende documenten kunnen ook via de links worden gedownload.

Vragenbomen en indieningsvereisten

De vragen en de indieningsvereisten van de aanvraag of melding bepaalt het bevoegd gezag zelf. Meer informatie hierover vind je bij toepasbare regels voor vragenbomen.


Procesbeschrijving aansluiten

Volg de procesbeschrijving om te koppelen met het digitaal stelsel.

API's en services

Met deze API's kunnen vergunningaanvragen en meldingen worden ontvangen.

Schematische weergave

Bekijk de schematische weergave van het digitaal stelsel Omgevingswet in Prezi.

Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.