API's van het digitaal stelsel

De verschillende databronnen en gebruikerstoepassingen binnen het digitaal stelsel worden met elkaar verbonden via API's. Via deze API's en services is het mogelijk om data te raadplegen en data te plaatsen in het digitaal stelsel. Zoals omgevingsdocumenten of een vergunningaanvraag.

Aansluiten via API's en services

Als ICT-leveranciers kun je met je systemen aansluiten op de services van het digitaal stelsel. De API's en services zijn in ontwikkeling. Welke services beschikbaar zijn en hoe je deze kunt toepassen, is te vinden in het API-register.

API's en services beschikbaar voor iedereen

In principe mag iedereen de services in het digitaal stelsel gebruiken. Afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de data worden beperkingen opgelegd voor het inzien en gebruik ervan.

Dit betekent dat niet alleen overheden en ICT-leveranciers met hun bestaande lokale toepassingen (bijvoorbeeld zaaksystemen) kunnen aansluiten op de landelijke voorziening. Ook ontwikkelaars van nieuwe toepassingen (applicaties, websites, apps) kunnen aansluiten en de open data gebruiken voor allerlei doeleinden.

Alle data en services zijn kosteloos te gebruiken.

Ontwikkeling en beheer van de services

De data en services worden geleverd door verschillende ontwikkelpartners binnen het digitaal stelsel Omgevingswet. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische koppelvlakken en de data.

Ontwikkelpartners die data en services leveren zijn:

 • Kadaster
 • Rijkswaterstaat
 • Geonovum

Typen services

Er zijn 3 typen services.

 1. Open services op basis van fair use (lees API's)

  Deze service wordt gebruikt voor het ophalen van openbare informatie. Voor het gebruik van deze services moet u een API-key aanvragen en de fair use policy accepteren.
 2. Services met toegangsbeperking (lees/schrijf API's)

  Voor het aansluiten op deze services is een servicerequest nodig.
 3. Services met doelbinding (schrijf API's)

  Voor het aansluiten op deze services is een changerequest nodig om de doelbinding te kunnen vaststellen.

Op de services zijn verschillende service levels van toepassing. Welke dit precies zijn staat vermeld bij de desbetreffende API.

Garanties en ondersteuning

Deze API wordt in deze fase van ontwikkeling aangeboden op basis van 'open zonder garanties'. Zie de Fair Use Policy voor meer informatie.

Storingen en vragen

Storing of andere problemen met de API's en services kunnen worden gemeld op het forum of via het vragenformulier. Je melding wordt op basis van best-effort afgehandeld. Zie de Fair Use Policy voor meer informatie.