Informatieproducten

Een belangrijke bron voor het digitaal stelsel zijn de informatieproducten. Dit zijn verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water. Via systemen van overheden ontsluit het Omgevingsloket deze brongegevens.

Nog geen informatieproducten beschikbaar

Voor de informatieproducten zijn verkenningen gedaan naar wat er nodig is om van de situatie 2015 te komen tot de toekomstige situatie: het informatieproduct.

Op dit moment zijn er nog geen informatieproducten beschikbaar.


Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.