API-key aanvragen

Met dit formulier kunt u een API-key aanvragen voor het gebruik van de data en services van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor het gebruik van deze data en services geldt de Fair Use Policy.

N.B. Voor de API Ruimtelijke Plannen opvragen is een andere API-key nodig. Zie API Ruimtelijke plannen opvragen.