Documentatie aansluiten STTR

Om aan te sluiten op het Register Toepasbare Regels (RTR) is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een leverancier van de regelsoftware de aansluiting realiseert.

Let op. Aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de Preproductie-omgeving succesvol is afgerond.

Aansluiten op STTR koppelvlak (Productie omgeving)

Aansluiten op STTR koppelvlak (Preproductie omgeving)

Wat is nodig om toepasbare regels in het DSO optimaal in te richten:

Laatste update 20 juli 2021