Documentatie aansluiten STTR

Om aan te sluiten op het Register Toepasbare Regels (RTR) is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een leverancier van de regelsoftware de aansluiting realiseert.

Aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de Preproductie-omgeving succesvol is afgerond.