Leveranciersdag 13 september 2022

Op 13 september 2022 heeft een (virtuele) leveranciersbijeenkomst plaatsgevonden. Onderstaand de presentatie(s) die in de sessies zijn toegelicht.

Sessie 1 - Annotaties bij de geïntegreerde staalkaarten

Sessie 2 - Aansluiten, de tijd begint te dringen

Sessie 3 - Indringend Keten Testen (IKT) binnen de VNG

Sessie 4 -Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Extra sessie: Inloopspreekuur TAMs