Leveranciersdag 11 mei 2021

Op 11 mei heeft een (virtuele) leveranciersbijeenkomst plaats gevonden. Onderstaand de presentatie(s) die zijn toegelicht.

Sessie 1 - Update roadmap 2022

  • Kort is stand van zaken toegelicht. Binnenkort volgt een inhoudelijke update.

Sessie 2 - Definitieve wijzigingen STAM 2.0 en wijziging in ‘verzoek indienen’ service

Sessie 3 - Handreiking annoteren omgevingsplan

Sessie 4 - Status en voortgang DSO-Samenwerk API

  • Stand van zaken besproken.

Sessie 5 - Uitleg over het kunnen instellen van het omgevingsoverleg

Sessie 6 - Aansluiten op productie

Sessie 7 - Toepasbare regels: delen praktijkervaringen en updates Toepasbare Regel API’s

Sessie 8 - Geo optimalisatie