Leveranciersdag 16 maart 2021

Op 16 maart heeft een (virtuele) leveranciersbijeenkomst plaats gevonden. Onderstaand de presentatie(s) die zijn toegelicht.

Sessie 1 - Status en voortgang DSO-Samenwerk API

Sessie 2 - Self assesment VTH

Sessie 3 - Oplevering bruidsschat en toepasbare regels

Sessie 4 - STAM Implementatie en wijzigingsvoorstellen

Sessie 5 - Vangnet planvormingsketen

  • In deze heeft een gesprek plaats gevonden. Er is geen presentatie besproken.