Leveranciersdag 2 februari 2021

Op 2 februari heeft een (virtuele) leveranciersbijeenkomst plaats gevonden. Onderstaand de presentatie(s) die zijn toegelicht.

Sessie 1

Aansluiten op productie

Sessie 2

Werkplaats implementatie Omgevingswet

Sessie 3

Status en voortgang DSO-Samenwerk API

Sessie 4

Update testvoorzieningen tbv softwareleveranciers

Sessie 5

STAM 2.0 - Keuzes bij toepassing concurrent version in STAM

Sessie 6

Mogelijkheden met 'API-profiel voorinvullen'