Over Informatiepunt Omgevingswet

Informatiepunt groepsfoto trap, banner

Samen met onze partners informeert het Informatiepunt over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Dit ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, en de gebruikmaking van de digitale voorzieningen.

Door wie?

Uw vragen worden beantwoord door gespecialiseerde medewerkers, afkomstig van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), namelijk Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. De medewerkers werken verder samen met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten:

 • Informatie Rijksoverheid
 • Helpdesk Afvalbeheer
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Antwoord voor Bedrijven
 • Kadaster
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Interprovinciaal Overleg/BIJ12
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

En natuurlijk geeft het Informatiepunt ook antwoord op vragen over ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet waar het Programma Aan de slag aan werkt.

Het Informatiepunt Omgevingswet inventariseert de gestelde vragen en levert daarmee een bijdrage aan het monitoren van het programma: doen we de dingen goed en doen we de goede dingen ter ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet.

Daarnaast is het Informatiepunt een centraal meldpunt voor opmerkingen over de werking van de Omgevingswet. Deze signalen worden doorgegeven aan de wetgever. Die wetgevende partij is de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt op de website omgevingswetportaal.nl informatie over de stand van zaken van de stelselherziening. Deze site is voornamelijk gericht op juristen en beleidsmedewerkers.

Voor wie?

Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen terecht voor informatie over de Omgevingswet.

Zie voor de werking van het Informatiepunt deze infographic (jpg, 294 kB).

Vraag en antwoord: op weg naar de inwerkingtreding van de wet

Het Informatiepunt Omgevingswet beantwoordt sinds oktober 2016 vragen over de Omgevingswet. U kunt uw vragen stellen door het vragenformulier in te vullen. Wij zorgen dat u binnen twee werkdagen een reactie krijgt.

Onze kennis en dienstverlening breiden zich voortdurend uit. Met als doel u een zo compleet mogelijk pakket aan praktische informatie aan te bieden.

Contact

Het Informatiepunt is bereikbaar via het vragenformulier en telefonisch via  088-79 70 790. Wij zorgen dat u binnen twee werkdagen een reactie krijgt.