Over Informatiepunt Omgevingswet

Foto van alle medewerkers van het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw).

Samen met onze partners informeert het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw) over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Dit ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, en de gebruikmaking van de digitale voorzieningen.

Door wie?

Gespecialiseerde medewerkers beantwoorden uw vragen. Ze zijn afkomstig van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), namelijk Bodem+, Helpdesk Water en Kenniscentrum InfoMil. De medewerkers werken verder samen met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten:

 • Informatie Rijksoverheid
 • Helpdesk Afvalbeheer
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Antwoord voor Bedrijven
 • Kadaster
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Interprovinciaal Overleg/BIJ12
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

En natuurlijk geeft het Informatiepunt ook antwoord op vragen over ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet waar het programma aan werkt.

Het Informatiepunt Omgevingswet inventariseert de gestelde vragen en levert daarmee een bijdrage aan het monitoren van het programma: doen we de dingen goed en doen we de goede dingen ter ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet.

Omgevingswetportaal.nl

Daarnaast is het Informatiepunt een centraal meldpunt voor opmerkingen over de werking van de Omgevingswet. Deze signalen geeft het Informatiepunt door aan de wetgever. Die wetgevende partij is de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt op de website omgevingswetportaal.nl informatie over de stand van zaken van de stelselherziening. De site is voornamelijk gericht op juristen en beleidsmedewerkers.

Voor wie?

Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen terecht voor informatie over de Omgevingswet. Onderstaande infographic geeft de werking van het Informatiepunt weer. Klik op de afbeelding voor een grote, goed leesbare versie.

Deze infographic gaat over het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw). Per jaar stellen burgers, bedrijven, overheden en mkb'ers tienduizenden vragen aan het IPOw. Het IPOw beheert 2 helpdesks en een website. Het IPOw werkt samen met publieksloketten (zoals rijksoverheid.nl) en een aantal specialistische helpdesks (van bijvoorbeeld RIVM, RCE en VNG). Het IPOw verbindt beleid en praktijk. Vier informatiepunten worden geïntegreerd: Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Water en Bouwregelgeving.

Contact: vraag en antwoord

Het Informatiepunt Omgevingswet beantwoordt sinds oktober 2016 vragen over de Omgevingswet. Onze kennis en dienstverlening breiden zich voortdurend uit. Met als doel u een zo compleet mogelijk pakket aan praktische informatie aan te bieden.

Het Informatiepunt is bereikbaar via het vragenformulier. Wij streven ernaar dat u binnen 2 werkdagen een reactie krijgt. We zijn ook telefonisch te bereiken, via  088 - 79 70 790  (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur).