‘Het geeft energie om samen met 393 gemeenten aan de slag te zijn met de Omgevingswet'

Kristel Lammers bereidt als programmamanager bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten en omgevingsdiensten voor op de invoering van de Omgevingswet. ‘Met een multidisciplinair team vanonder andere juristen, beleidsadviseurs, informatiemanagers en een veranderkundige zet ik me in om de ondersteuning van de Omgevingswet zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de gemeentelijke praktijk.'

kristel-lammers-vng'2019 lijkt misschien nog ver weg, maar dat is niet zo. We zijn al druk bezig om kennisuitwisseling te ondersteunen, met verkenning van de digitale voorzieningen en om praktijkvoorbeelden te delen zoals plannen van aanpak voor de invoering van de wet. In mijn contact met gemeenten zie ik dat zij achter de integrale benadering staan waarbij de overheid en de omgeving samenwerken en de leefomgeving centraal staat. Dit zal de kwaliteit van de besluitvorming vergroten en hopelijk ook versnellen. Het is mooi om te zien dat de nieuwe wet steeds meer leeft en dat we bij een uitvraag voor contactpersonen die we pas bij gemeenten hebben gedaan binnen een week al 100 reacties ontvingen. Het mobiliseren van de gemeenten begint na een eerste kennismaking met het onderwerp nu echt op gang te komen.'

Regionale netwerkvorming ondersteunen

Kristel wil gemeenten inspireren om tijdig aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet: ‘We organiseren veel bijeenkomsten om voorbeelden uit de regio’s te delen, regionale netwerkvorming te ondersteunen, te verbinden en vooral ook om te luisteren naar wat gemeenten nodig hebben. Het geeft veel energie om samen met de gemeenten aan de slag te gaan en te merken dat zij de ambitie delen om er in 2019 ook samen klaar voor te zijn.’

Ga samen ervaring opdoen

Kristel Lammers adviseert overheden de beschikbare tijd maximaal te gebruiken om als bevoegde gezagen ervaringen op te doen, andere partijen op te zoeken en samen aan de slag te gaan. ‘Het is ook helemaal in de geest van de Omgevingswet om al veel leer- en praktijkervaring op te doen, aan de voorkant afstemming te zoeken en te kijken naar het gemeenschappelijke doel. Die afstemming met partners kan soms nog wat zoeken zijn, maar is ook leuk.’

Eerste 'LivingLab'

Via social media blijft Kristel Lammers op de hoogte van wat er in het land speelt bij de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. ‘Over de #omgevingswet is veel te vinden op Twitter en er zijn ook veel sites en blogs waar actuele informatie en ervaringen worden gedeeld.’ Eén van de tips van Kristel is het stadslab Saxion waar verslag wordt gedaan van het eerste regionale ‘LivingLab’ van de Omgevingswet. In Oost-Nederland komen praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar en wordt samen ervaring opgedaan met de Omgevingswet in de praktijk. Verder zijn de sites van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' en het ministerie een belangrijke bron van informatie en volg ik ook de blogs van enkele wethouders op verschillende platforms.