Al ingezette ontwikkelingen verder brengen en versnellen

Eugène Meuleman is als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet bij de waterschappen. "Ik faciliteer en ondersteun de waterschappen om de wet goed te laten landen in hun organisaties. Binnen de Unie van Waterschappen geef ik leiding aan het projectteam dat zich met de implementatie van de Omgevingswet bezighoudt. En verder zit ik in de landelijke programmaraad waar de interbestuurlijke afstemming rond de wet en de implementatie van de wet plaatsvindt."

eugene meulemanWaardevolle samenwerking met andere organisaties
De samenwerking met andere organisaties zoals de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ook Rijkswaterstaat is voor Eugène Meuleman waardevol en inspirerend. "Samen met de collega's van deze partners heb ik een rol als spin in het web in de landelijke organisatie rond de Omgevingswet. Ik krijg hier een helder en compleet beeld van wat er speelt en kan dit beeld delen met de waterschappen. Maar daarnaast kan ik ook vragen die bij de waterschappen spelen doorgeleiden naar de programmaraad. Het is belangrijk dat de partijen onderling van elkaar leren en ook delen wat er op de verschillende niveaus speelt."

Invoeringsondersteuning om de wet tot een succes te maken

Eugène heeft een aantal pijlers vastgesteld die de komende periode met verschillende doelgroepen binnen de waterschappen worden besproken. "Allereerst het traject van de wet- en regelgeving. Er is nog veel te doen rond de AMvB's en de aanvullende wetten. Dit traject wil ik intensief volgen want dit heeft gevolgen voor wat we in de uitvoering moeten regelen. Verder ga ik in gesprek met de projectleiders van de verschillende waterschappen over hun behoefte aan ondersteuning bij de invoering om de wet tot een succes te kunnen maken."

Transparante stappen zetten

Hiernaast ligt er een opgave voor de ontwikkeling van het digitale stelsel. Eugène Meuleman: "De verschillende partijen, waaronder de waterschappen, willen een constructieve bijdrage leveren om tot goede digitale informatievoorziening te komen. We hebben landelijk afgesproken dat we transparante stappen zetten en duidelijk faseren zodat alle betrokkenen dit proces en de resultaten die we bereiken goed kunnen volgen."

Kans om bestaande ontwikkelingen te versterken

De implementatie van de Omgevingswet biedt volgens Eugène Meuleman ook kansen voor medewerkers van de waterschappen. "De nieuwe wet dwingt af dat we vroegtijdig aan tafel zitten bij partijen die plannen maken zoals bijvoorbeeld de gemeenten en de provincies. Nog veel meer dan in de huidige situatie gaan we aan de voorkant in gesprek en worden de waterbelangen al vroegtijdig gedeeld."

Verder digitaliseren en regelgeving verminderen

De boodschap van de programmamanager aan medewerkers is dat niet alles anders en nieuw zal zijn. "Door de Omgevingswet kunnen we ontwikkelingen die al waren ingezet verder brengen en versnellen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebiedsgericht werken, het verder digitaliseren, de manier van omgaan met je omgeving en het verminderen van regelgeving."