Nu al werken in de geest van de Omgevingswet is nuttig en leerzaam

Interview met Tjeerd Kampstra, programmadirecteur bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) en verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet bij de provincies.

Tjeerd KampstraDe twaalf provinciesecretarissen zijn de opdrachtgever van Tjeerd Kampstra en in elke provincie is een projectleider aangesteld. ‘Met deze contactpersonen werk ik aan het implementatietraject, stem ik de voortgang af en bespreken we wat er nog moet gebeuren. Twee keer per jaar ga ik bij elke provincie op bezoek en gaan we in gesprek over wat er de komende periode aan zit te komen en inventariseren we waar de organisatie behoefte aan heeft. Samen moeten we ervoor zorgen dat de 12 provincies eind 2018 in staat zijn om de nieuwe wet uit te voeren.’

Verschillende mensen, culturen en werkwijzen

‘Het contact met de twaalf provincies maakt mijn rol erg interessant. Ik heb te maken met 12 verschillende organisaties die allemaal anders werken en in 2018 allemaal klaar moeten zijn om met de Omgevingswet te werken. Ik kom verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende werkwijzen tegen en dat is boeiend en leuk.’

De nieuwe werkwijze onder de knie krijgen

Voor de komende jaren zijn verschillende fases gemarkeerd. ‘We zijn nu met elkaar aan het onderzoeken wat het werken met de Omgevingswet inhoudt. Dit jaar willen we vooral de kennis die nodig is verzamelen en uitwisselen. Ook starten we met een aantal experimenten en pilots en willen we al gaan werken volgens de wet en deze werkwijze onder de knie krijgen. En 2018 is dan het jaar waarin we echt van start gaan en de provincies klaar moeten zijn om volgens de Omgevingswet te werken.’

Ervaren wat de wet betekent voor de werkprocessen

Om alles in 2018 goed te laten verlopen zijn verschillende provincies nu al samen met andere overheden als gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten aan het experimenteren. ‘Zij doen ervaring op met de werkwijze volgens de nieuwe wet en oefenen bijvoorbeeld de vergunningsaanvraag voor de bouw van een ziekenhuis. Zo zien ze wat het werken in de geest van de Omgevingswet betekent voor de werkprocessen. De organisaties zijn samen aan zet, er vindt vroegtijdig afstemming plaats en dit gezamenlijke traject wordt belangrijker dan het verlenen van de vergunning zelf.’

Tjeerd Kampstra verwacht dat de experimenten helpen bij het vormgeven van de samenwerking tussen provincies en andere partijen. ‘Bij mijn rondgang langs de provincies zie ik de voortgang en hoe de werkprocessen gaan veranderen. Samen met anderen oefenen en ervaring opdoen is nuttig en leerzaam.’