Service Organisatie Regelbeheer

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet - interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. Bevoegd gezagen hebben behoefte aan een facilitaire organisatie die regels omzet naar toepasbare regels. In het werkpakket Service Organisatie Regelbeheer wordt dat onderzocht in het project toepasbare regels.

Werkpakket service organisatie regelbeheer

In dit werkpakket wordt onderzocht of bevoegd gezagen behoefte hebben aan een facilitaire organisatie die regels omzet naar toepasbare regels. Dit wordt uitgewerkt naar diensten die de facilitaire organisatie kan leveren.

Rijksregels  in digitaal stelsel Omgevingswet

Juridische regels zijn onderdeel van omgevingsdocumenten. De bevoegd gezagen stellen deze regels vast als besluiten. Deze rijksregels zullen worden aangeboden  in de het Omgevingsloket. De lokale overheden kunnen zelf hun lokale regels toevoegen.

Opgeleverde producten


6 werkpakketten van UIVO-I