Serviceformules en innovaties

In 2016 zijn serviceformules ontwikkeld die te gebruiken zijn binnen uw eigen organisatie. Op 2 juni 2017 zijn er nieuwe versies van de serviceformules opgeleverd.

Deze nieuwe versies van de gewenste beleving per formule zijn tot stand gekomen door een extra verbeterslag, door aanscherping vanuit het perspectief participatie en uit validatie met collega's bij de provincies.

Serviceformules en formuleplaten

Een serviceformule geeft aan welke dienstverlening burgers en ondernemers wensen op basis van een specifieke (klant)vraag. De vier serviceformules beschrijven hoe de gewenste dienstverlening er uitziet om burgers en ondernemers zo goed mogelijk tevreden te stellen.

De serviceformules zijn ontwikkeld met behulp een analyse van klantreizen. Ze geven gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk handvatten en helpen om de veranderopgave te versnellen.

Een formuleplaat is een samenvatting van een serviceformule. De formuleplaat toont de wensen van de klant in de dienstverlening. Ook geeft de formuleplaat weer welke eisen deze wensen stellen aan de organisatie en bedrijfsvoering. Overheden kunnen deze serviceformule gebruiken om zelf aan de slag te gaan.

Persona's in een formuleplaat

Bij iedere serviceformule passen persona's. Deze persona's staan rechtsboven in de formuleplaat.

Overzicht van ontwikkelde formules

Snelserviceformule

Snelle eenvoudige aanvraag of melding bij standaard producten en diensten die veel voorkomen.

Formuleplaat

Snelserviceformule formuleplaat (pdf, 181 kB)

Gewenste beleving en dienstinnovaties voor de Snelserviceformule:

Snelserviceformule gewenste beleving en dienstinnovaties (pdf, 121 kB)

Ontwerpformule

Initiatiefnemers beter begeleiden bij het vergunningentraject en daarbij belanghebbenden meer betrekken. De casemanager is van begin tot eind het aanspreekpunt voor de ondernemer. De casemanager verzorgt alle communicatie, zet actief verschillende lijnen binnen de organisatie uit, zorgt voor een soepel proces en grijpt in als dit nodig is.

Formuleplaat

De gewenste beleving en dienstinnovaties voor de Ontwerpformule:

Ontwikkelformule

Een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces zoals een visie, plan of advies.

Formuleplaat

De gewenste beleving en dienstinnovaties voor de Ontwikkelformule:

Toezichtformule

Volgens beleid samen met inwoners en ondernemers ongewenste activiteiten en initiatieven opsporen en tegen gaan.

Formuleplaat

De gewenste beleving Toezichtformule