Visie op dienstverlening

Dienstverlening voor de Omgevingswet begon met het ontwikkelen van een visie: wat is de gemeentelijke dienstverlening in het kader van de Omgevingswet?

Visie en klantreizenonderzoek

De visie vormde samen met het klantreizenonderzoek de basis voor de toets aan de praktijk voor de doorontwikkeling. Het klantreizenonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

In 2016 bespraken 500 gemeenteambtenaren ideeën voor betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers in het kader van de Omgevingswet. Ze deden dit op basis van het klantreizenonderzoek tijdens intensieve sessies in 2016.

aan_de_slag (1)

"Concreet aan de slag met persona's en klantreizen."