Gespreksstarter Veranderprofielen

Het Programma aan de slag met de Omgevingswet biedt u een Gespreksstarter Veranderprofielen aan. Het document geeft handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt.

Veranderprofielen

"Wat verandert er nu voor mij?" "Hoe kunnen we in onze strategische personeelsplanning rekening houden met de Omgevingswet?" "Hoe kan ik het gesprek met mijn medewerker voeren?" De Gespreksstarter veranderprofielen (pdf, 4 MB) biedt handvatten voor bovenstaande vragen.
Of u nu medewerker, projectleider invoering Omgevingswet, leidinggevende of HR-adviseur bent, deze Gespreksstarter helpt. Het helpt u om inzicht te krijgen in de veranderingen die de Omgevingswet van verschillende rollen vraagt. Het helpt om het gesprek over competenties en vaardigheden te voeren. En het helpt u om de veranderingen duidelijker te maken. Met elkaar. Aan de slag!

“Dit is de kans om mensen in hun kracht te zetten door de organisatie anders in te delen.” Paul van Otterdijk, senior vergunningverlener bij waterschap de Dommel.

Frisse kijk op competenties

Met de komst van de Omgevingswet veranderen functies en takenpakketten
binnen organisaties. Daarom worden in de opzet van functieprofielen
rollen als vertrekpunt genomen.  De definitie van een rol is 'een samenhangend pakket taken dat door één of meerdere personen wordt vervuld'. Voorbeelden hiervan zijn Bestuur en Omgevingsmanagement. Er is gekozen voor acht rollen:

 1. Bestuur
 2. Management
 3. Projectleiding/casemanagement
 4. Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving
 5. Vergunningverlening
 6. Toezicht & Handhaving
 7. Specialistisch advies
 8. Omgevingsmanagement

"Ook als je het er niet mee eens bent, is dat prima. Het gaat niet om vaststaande details. Je moet de gespreksstarter meer zien als: ‘stel dat het zo zou zijn’'. Natasja Stuifbergen, Actief Burgerschap & Leerreis Omgevingswet bij Gemeente Zaanstad.

4 delen

De Gespreksstarter bestaat uit vier delen:

 • Veranderprofielen
 • Competenties in ontwikkeling
 • Processtappen kerninstrumenten
 • Omgevingswet in vogelvlucht

U kiest zelf hoe u deze handreiking gebruikt en waar u begint. Belangrijk punt hierbij is dat u ervoor zorgt dat u de hele organisatie meeneemt wanneer u leert werken met de Omgevingswet. Het gaat tenslotte grotendeels om meer en betere samenwerking.


Gebruikersevaluatie

Wat voor soort gesprekken heeft de Gespreksstarter u gebracht? Wilt u hierop reageren, vul dan de gebruikersevaluatie in.