Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet (PIKO)

Om de Omgevingswet te laten slagen, is samenwerking tussen overheden en uitvoeringsorganisaties essentieel. Daarom is er het Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet. PIKO brengt interbestuurlijke samenwerkingsbouwstenen in de praktijk. Het projectteam toetst deze bouwstenen samen met gebruikers en ontwikkelt ze door.

Sporen in PIKO

PIKO bestaat uit 3 samenhangende sporen:

  1. Gebruikersbetrokkenheid
  2. Samenwerkingsbouwstenen
  3. Stelsel

Spoor 1: Gebruikersbetrokkenheid

PIKO draagt bij aan het versterken van de gebruikersbetrokkenheid van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties bij de samenwerkingsbouwstenen. En aan de interbestuurlijke ketensamenwerking in het kader van de Omgevingswet. Dit doet het projectteam door regionale praktijkproeven en try-outs (zie kader) te begeleiden en praktijkervaringen te verzamelen. Die gaan via een feedbackproces weer terug naar de ontwikkelaars van PIKO en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Spoor 2: Samenwerkingsbouwstenen

PIKO gebruikt en ontwikkelt de interbestuurlijke samenwerkingsbouwstenen, opgeleverd door voorloper UIVO-I, verder door. Ook dit doet het team via de praktijkproeven en Try Outs, regionaal en themagericht. De bouwstenen vormen een samenhangende interbestuurlijke uniforme taal. Deze taal zorgt ervoor dat het DSO inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker te gebruiken is. Met deze uniforme taal kan het projectteam besluitvorming over ontwikkelingen en projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Dit komt doordat bij specifieke activiteiten vooraf al helder is welke interbestuurlijke producten en diensten organisaties van elkaar nodig hebben.

De i-samenwerkingsbouwstenen zijn:

Spoor 3: Stelsel

PIKO brengt producten, expertise en ervaringsdeskundigheid in. Deze hebben betrekking op

  • de samenwerkingsbouwstenen
    • uit UIVO-i en PIKO
    • bij het DSO
  • vanuit gebruikersbetrokkenheid van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties

Artikel PIKO en de regio's

Artikel in InfoMil Perspectief over de Try Out Omgevingswet. Het schetst een goed beeld over wat PIKO voor de regio's doet.

Interbestuurlijke Try Outs

Hoe werken ketenpartners samen en stemmen ze procedures, regels en ICT met elkaar af? Zodat burgers en bedrijven meer met 1 overheid te maken hebben? Dat gebeurt door in regionaal verband samen te oefenen met het werken met de Omgevingswet.

UIVO-I

De voorloper van PIKO heet UIVO-I: Uitvoering InformatieVoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk (UIVO-I).