Over UIVO-I

Binnen het programma Aan de Slag met de Omgevingswet is in 2017 het interbestuurlijk project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO-I) gestart. Het project onderzoekt wat er nodig is aan informatievoorziening bij de overheidsorganisaties en hun ketenpartners. En wat dat betekent voor de ontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet en de ICT-systemen van de overheidsorganisaties en hun ketenpartners. Het project UIVO-I gaat over de interbestuurlijke kanten van de informatievoorziening. Er zijn ook nog aparte UIVO projecten gericht op de afzonderlijke overheden.

Het UIVO-I onderzoekt onderwerpen als:

  • Hoe verloopt de informatievoorziening bij de bevoegde gezagen en hun ketenpartners?
  • Hoe is het gebruik van de informatievoorziening georganiseerd?
  • Hoe is de dienstverlening in de keten ingericht?

De 6 werkpakketten van UIVO-I

Interbestuurlijke serviceformules

Werkpakket Ketenprocessen UIVO-I

Service Organisatie Regelbeheer

Ketenpilots

Innovatiespoor