Interbestuurlijke serviceformules

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. De interbestuurlijke serviceformule zorgt voor een geoliede samenwerking tussen verschillende overheden. Daarvoor zijn klantreizen in kaart gebracht.

Interbestuurlijke serviceformules

Een interbestuurlijke serviceformule levert diensten waarin verschillende bevoegd gezagen een rol hebben. Samen leveren zij een dienst aan de eindgebruiker. Deze dienst is een 'ketenserviceformule'. De formule zorgt ervoor dat de klant een goed samenwerkende overheid ervaart.

serviceformule

Individuele serviceformules

Individuele serviceformules leveren diensten die alleen door één van de bevoegde gezagen zelfstandig als gehele dienst worden uitgevoerd. De serviceformule voor individuele bevoegde gezagen heeft prioriteit binnen het Collectief Gemeentelijk, het Collectief Waterschappen en het Collectief Provincie en Rijk.

Opgeleverde producten

Bij de Omgevingswet staat de gebruiker centraal. Daarom zijn er klantreizen in kaart gebracht. Deze klantreizen maken duidelijk welke initiatiefnemers of belanghebbenden op welk moment, welke vraag en welke dienstverlening verwachten rondom het omgevingsdomein.

De serviceformules zijn samen met collega's bij de provincies aangevuld en verbeterd. Door scherper te letten op participatie is er een extra verbeterslag doorgevoerd.


6 werkpakketten UIVO-I