Ketenpilots UIVO-I

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. De ketenpilots zijn pilots waarin meerdere overheden samenwerken met belanghebbenden. De resultaten van dit werkpakket staan op de Aandeslagkaart.

Wat zijn ketenpilots?

Ketenpilots zijn pilots met werkprocessen, dienstverlening, projecten, gebiedsontwikkelingen of onderzoeken waarin meerdere overheden samenwerken met initiatiefnemers of belanghebbenden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van innovaties in de dienstverlening, digitale informatie en informatieproducten van de Omgevingswet.

De resultaten van dit werkpakket levert een informatievoorziening op. De informatievoorziening zal zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en ervaringen van gebruikers uit de praktijk van de bevoegd gezagen. Er wordt richting gegeven aan de veranderopgaven en de implementatie van oplossingen wordt gerichter en effectiever. Dit komt ten goede aan de eindgebruikers (met name initiatiefnemers en belanghebbenden).

ketenpilots

Doel werkpakket ketenpilots

Het werkpakket ketenpilots richt een pilotomgeving in om het digitaal stelsel Omgevingswet en UIVO-I-resultaten vroegtijdig in de praktijk uit te proberen.  Het gaat om pilots die voor 2 of meer bevoegde gezagen belangrijk zijn en een relatie hebben met Informatievoorziening.

Opgeleverde producten

Er zijn 5 regionale ketenpilots opgeleverd die op de Aandeslagkaart staan: