Service Organisatie Regelbeheer

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. In het werkpakket Service Organisatie Regelbeheer wordt onderzocht of overheden behoefte hebben aan een facilitaire organisatie die juridische regels omzet naar toepasbare regels.

Werkpakket service organisatie regelbeheer

In het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen initiatiefnemers checken of ze een vergunning nodig hebben en een aanvraag of melding indienen. Ze doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket.

Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, kunnen overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. Een service organisatie kan overheden hierbij ondersteunen. In dit werkpakket worden de diensten uitgewerkt die de facilitaire organisatie kan leveren.

Opgeleverde producten


6 werkpakketten van UIVO-I