Regionale samenwerking

Samenwerking tussen overheden in een regio is om diverse redenen belangrijk. Decentralisatie en grensoverschrijdende maatschappelijke vraagstukken vragen om meer regionale samenwerking tussen overheden. Ook gebiedsgericht werken vergt nauwe samenwerking tussen overheden in de regio. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met elkaars taken en bevoegdheden. Dit is niet altijd makkelijk

Uitgelicht

Melvin Redeker

Avonturier Melvin Redeker neemt u in 5 stappen mee naar een goede samenwerking.

Informatie en achtergronden

Om verder te lezen: meer informatie en achtergronden bij regionale samenwerking.

Praktijkbijeenkomst

Terugblik op de praktijkbijeenkomst samenwerken. Hier kwamen goede voorbeelden aan de orde.

Elke samenwerking kent in ieder geval drie aspecten: inhoud, proces en relatie.