Bestuurderstafels

Overheidsbestuurders zijn een belangrijke doelgroep voor de invoering van de Omgevingswet. Hun inzet en betrokkenheid zijn van groot belang om de doelen van de wet te halen. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt de bestuurders door samen met hen 'lokale bestuurderstafels' te organiseren.

Wat ter tafel komt

Bestuurders van verschillende overheden en overheidslagen bespreken aan tafel de gevolgen en kansen van de Omgevingswet. Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor bestuurders? Hoe geven zij thema’s als bestuurlijke afwegingsruimte, participatie, samenwerking en organisatie-ontwikkeling in de praktijk vorm? Inzet is om elkaar te inspireren en kennis en ervaringen te delen.

Verslagen eerdere bestuurderstafels