Gespreksdriehoek

Het gesprek

Het is belangrijk dat overheden het gesprek met elkaar voeren om te weten voor welke gemeenschappelijke opgave men staat. En hoe je zo  samen kunt werken dat je de maatschappelijke doelen van de wet  bereikt.

Elke samenwerking kent in ieder geval drie aspecten: inhoud, proces en relatie. Het programma heeft deze drie aspecten in een driehoek afgebeeld.

Elementen regionale samenwerking

Inhoud

Het is belangrijk dat overheden het gesprek met elkaar voeren om te weten voor welke gemeenschappelijke opgave men staat. Hoe kunnen partijen  rond die opgave zo samenwerken dat de maatschappelijke doelen van de wet  worden bereikt? Die doelen zijn:

  • Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
  • Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Proces

Het gesprek over de samenwerking kan uitmonden in heldere afspraken over de werkwijze rond samenwerking en afspraken over resultaten en doorontwikkeling. Zo kent iedereen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn rol en kan die rol ook pakken. Vragen als hoe gaan we met elkaar samenwerken? Wie heeft de regie? zijn vragen die thuis horen bij het proces.

Relatie

Welke rol heeft iedereen en welke belangen spelen er? Dat zijn belangrijke vragen in het gesprek over de relatie in de samenwerking. Begrip voor elkaars belangen en vertrouwen leiden tot een betere samenwerking. Daarom is het nuttig ook dit aspect met elkaar te bespreken.


Download gespreksdriehoek