Cursus en training

Wilt u samen leren hoe te werken met de Omgevingswet? Of hulp krijgen van experts? Of juist online iets meekrijgen over anders werken? Het programma biedt diverse manieren van training en leren aan.

Interbestuurlijke leerreis

interbestuurlijke leerreis

In de leerreis krijg je nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips. Om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie.

Living Labs

Living Labs

In een Living Lab leren overheden en onderwijs samen over de Omgevingswet.

Leerkringen

leerkring

In een leerkring maak je een eigen leerreis. Je leert hier van en met elkaar. Je bouwt zo eigen kennis op.

Online cursus

online cursus

Anders werken door de Omgevingswet, wat betekent dat voor u? In deze korte online cursus praten we u snel bij.

Basispresentaties

Met de materialen op Basispresentaties Omgevingswet kunt u presentaties en trainingen samenstellen over de wet.

Bijeenkomsten

Leren van elkaar en delen van ervaringen staan centraal op diverse bijeenkomsten die het programma organiseert.

Werkatelier

werkatelier

Wat betekent een andere manier van werken voor houding en gedrag van medewerkers binnen gemeenten? In een werkatelier krijg je handvatten om in je eigen gemeente aan de slag te gaan.

Training wateroverlast

Wateroverlast_in_de_Europastraat_Deurne klein

Wat is de samenhang tussen de wetsinstrumenten van de Omgevingswet in de praktijk? In de training casus wateroverlast oefent u in een groep met het samenspel tussen de instrumenten.