Interbestuurlijke leerreis

Bent u op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in uw organisatie?
Onder begeleiding van een ervaren coach helpt de leerreis Omgevingswet u hiermee. In 5 sessies komt een interbestuurlijke groep van 15 tot 20 personen om de 6 weken bij elkaar. De leerreis richt zich op het van elkaar leren. In deze groep delen collega's die uit verschillende soorten organisaties komen, hun ervaringen.

De leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de 5 sessies worden gegeven door de VNG-academie.

Tijdens de leerreis Omgevingswet gaat u aan de slag met de volgende onderdelen:

Wat: leerreis Omgevingswet

Tijdens de leerreis Omgevingswet gaat u aan de slag met de volgende onderdelen:

  • Inhoud: welke nieuwe kennis over de Omgevingswet is er?
  • Proces: welke stappen moet uw organisatie zetten voor een succesvolle invoering?
  • Persoonlijke vaardigheden: welke vaardigheden heeft u nodig om dit proces met succes te doorlopen?

Hoe:

Aan een leerreis nemen, onder begeleiding van een ervaren leercoach, 15 tot 20 personen van verschillende overheden deel. De leergroep komt om de 6 weken bij elkaar. Tussen de fysieke ontmoetingen door kunnen de deelnemers terecht in een online leeromgeving.

Wie:

De leerreis is bedoeld voor medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Specifieker gaat het om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers.
Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisatie succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk.

Inschrijven

Meld u aan via de website van de VNG.

'Ik heb gekozen voor deze Leerreis omdat die interbestuurlijk is. In de bijeenkomsten ervaar ik telkens de meerwaarde hiervan'
John Paul Zigenhorn, programmamanager Omgevingswet gemeente Hoorn.

'Na de 1e bijeenkomst realiseerde ik me dat mijn leerwens niet zozeer ligt op het gebied van de inhoud maar aan de vaardighedenkant.'
Tim van Rooijen, strategisch adviseur Omgevingsdienst IJmond.

Miriam Voets, projectleider leerreis Omgevingswet over de leerreis:

projectleider_mirjam_voets'Belangrijk binnen de leerreis is het model 70-20-10, dat we gebruiken', vertelt projectleider Miriam Voets. Dit houdt in: 70% doen, 20% delen en 10% kennis halen. Het model staat volgens Voets garant voor diepgaand leren. Het biedt handvatten voor het opdoen van nieuwe inzichten, het aanscherpen van vaardigheden, het toepassen van kennis en het creëren van nieuwe oplossingen. 'De vraagstukken en dilemma's waar de deelnemers mee kampen spelen een grote rol. Zij krijgen alle ruimte om deze te delen en verder uit te diepen.'

Samen tot beter resultaat 'Het interbestuurlijke aspect van de leerreis is uniek', zegt Voets. 'Het komt niet vaak voor dat medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk samenkomen om te leren. En juist in die keten ligt een grote uitdaging. Door samen aan de slag te gaan, elkaar te spreken en te horen waar collega's van andere overheden tegenaan lopen, begrijp je elkaar beter.'