Train de trainer Omgevingswet: ook iets voor uw organisatie?

Om kennis van de Omgevingswet in uw organisatie te vergroten kunt u een train de trainer-project overwegen. Hierbij worden medewerkers van uw organisatie opgeleid om hun collega's wegwijs te maken in de nieuwe wet.

Wat is een train de trainer-project?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om een train de trainer-project te organiseren. De werkwijze is al eerder succesvol bij de invoering van regelgeving gebruikt. Een deel van uw medewerkers krijgt een training, waarna zij hun collega's gaan trainen. Het grote voordeel is dat deze trainers de eigen organisatie en de eigen werkvelden goed kennen. En misschien nog wel het belangrijkste: de trainers vertrekken niet als de cursussen zijn afgerond. Het is wel nodig om energie te stoppen in het opleiden van trainers.

Twee geslaagde pilotprojecten

In 2018 zijn er twee pilotprojecten Train de trainer Omgevingswet uitgevoerd. In Groningen en Noord-Brabant hebben diverse overheidsorganisaties de projecten interbestuurlijk opgezet en uitgevoerd. Bekijk het rapport met de resultaten van de pilots (pdf, 244 kB).

Ook een train de trainer-project organiseren?

Als u met uw organisatie een train de trainer-project wilt uitvoeren, krijgt u ondersteuning van het programma.

Wat u als organisatie doet

  • U bepaalt zelf wat u met het project wil bereiken.
  • U geeft, eventueel met steun van het programma, vorm aan het cursusprogramma dat uw trainers gaan geven aan eigen medewerkers.
  • U bent verantwoordelijk voor de projectorganisatie.

Wat het programma voor u kan doen

Het programma kan u op de volgende manier ondersteunen:

  • Meedenken over de leer- en ontwikkeldoelen en over het cursusprogramma dat u uw medewerkers wilt aanbieden.
  • Opleiden van de trainers, zowel over de inhoud van de stelselherziening als over trainingsvaardigheid.
  • Beschikbaar stellen van opleidingsmateriaal.
  • Monitoren en evalueren van de resultaten.

Aanmelden en meer informatie