Werkatelier

De Omgevingswet is een nieuwe wet die de basis vormt voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Betekenis ander werkwijze

Maar wat betekent deze rolverandering voor de houding en het gedrag van medewerkers binnen gemeenten? Deze en andere vragen worden besproken in een Werkatelier dat het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet in samenwerking met het A+O fonds Gemeenten aanbiedt.

Waarom een Werkatelier?

Tijdens een Werkatelier krijgt u duidelijke handvatten aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt binnen uw eigen organisatie. Na een Werkatelier bent u zich (meer) bewust van de impact van de bedoeling van de Omgevingswet:

  • op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en
  • op de ontwikkeling van de organisatie

samenwerken 2samenwerken 3

samenwerking

Deelname in duo's

Deelname aan een werkatelier gaat in duo's. Een duo bestaat uit een HR-adviseur en een programmaleider Omgevingswet.  U heeft elkaar nodig voor een goede voorbereiding op de verandering van houding en gedrag bij medewerkers van gemeenten én ketenpartners.  U neemt samen deel aan het programma.

Werkatelier is regionaal en vraaggericht

De Werkateliers worden regionaal en op verzoek aangeboden. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.

Heeft u interesse in een werkatelier in uw regio? Neem dan contact op met het Programma aan de slag met de Omgevingswet!


Aanmelden

MOOC (Massive Open Online Course)

Bekijk de MOOC (Massive Open Online Course) Anders werken door de Omgevingswet