Inzichten pilots en bijeenkomsten

In het hele land is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met werken met en volgens de Omgevingswet. De inzichten delen we op deze pagina's.

Hart voor de Omgevingswet

De pilots en experimenten in ons land met de wet leveren tips op. De pioniers delen die graag onder de titel 'Hart voor de Omgevingswet'.

Hart voor de Omgevingswet, tip 1: Samen is niet alleen Hart voor de Omgevingswet, tip 2: Bouw aan vertrouwen Hart voor de Omgevingswet, tip 3: Bepaal samen waar je naartoe wil