Naar een betere beleving

Het succes van de Omgevingswet zal voor een belangrijk deel afhangen van hoe mensen het werken ermee ervaren. Ongeacht of er daadwerkelijk veel is veranderd.

Het programma voert diverse onderzoeken uit om de inzicht te krijgen in de beleving van gebruikers van het omgevingsrecht onder de huidige én de nieuwe wet inzichtelijk. 
Voorafgaand aan de invoering van de wet voeren we 3 belevingsonderzoeken uit. Die moeten een beeld geven van hoe betrokkenen het werken onder de huidige regelgeving ervaren. Het gaat daarbij om een nulmeting van de beleving van:

  1. Initiatiefnemers die een activiteit willen starten in de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen van een huis of het beginnen van een veehouderij.
  2. Dienstverleners en omgevingsplanners bij de verschillende overheden die de initiatieven beoordelen en beschikkingen opstellen over het al dan niet doorgaan van de te beoordelen initiatieven.
  3. Overige belanghebbenden die mogelijk in hun belangen worden geraakt door mensen en bedrijven die nieuwe initiatieven willen starten in hun leefomgeving. Zij dienen zienswijzen en/of bezwaarschriften in. Of ze proberen via participatietrajecten invloed uit te oefenen op de beslissingen die overheden nemen over hun leefomgeving.