Meetinstrument cultuuromslag

De Omgevingswet zorgt naast een nieuw juridisch stelsel ook voor een cultuuromslag. Van ‘Nee tenzij…’ naar ‘Ja, mits...’ en naar lokaal maatwerk. Maar hoe pak je zo’n cultuurverandering aan en waar begin je? Start eens met het meetinstrument Cultuuromslag. Daarmee maakt u uw organisatie bewust van deze cultuurverandering. En u kunt de verandering daarna volgen.

Meetinstrument Cultuuromslag

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelde het meetinstrument Cultuuromslag samen met Rijkswaterstaat. Het is een simpel instrument om de cultuuromslag voor de Omgevingswet in organisaties te meten en bespreekbaar te maken.

Meten van de veranderingen

Medewerkers geven hun mening over hoe zijzelf en hun organisatie omgaan met het gedachtengoed achter de Omgevingswet. Dit doen ze aan de hand van een aantal stellingen. Ze kunnen aangeven hoe het nu is, maar ook hoe het volgens hen zou moeten zijn.

De resultaten maken op een praktische manier duidelijk hoe ver medewerkers zijn met het eigen maken van de waarden van de Omgevingswet. Herhaalmetingen kunnen ook duidelijk maken in hoe succesvol de aanpak van de cultuuromslag is.

Bespreekbaar maken van gewenst gedrag

Het meetinstrument is een praktisch startpunt voor het traject voor cultuurverandering in de organisatie. Door de uitkomsten met medewerkers te bespreken ontstaat een gesprek over wat de organisatie onder de waarden achter de Omgevingswet kan verstaan. En hoe medewerkers dat kunnen vertalen naar het eigen werk. Deze bewustwording en de gedeelde invulling van wat medewerkers onder het gewenste gedrag verstaan vormt een belangrijke fase in ieder cultuurveranderingstraject.

Meetinstrument gebruiken in uw organisatie

Het programma stimuleert overheidsorganisaties om het meetinstrument Cultuuromslag toe te passen. Het stelt de infrastructuur die daarvoor is ontwikkeld daarom graag beschikbaar. Wilt u het meetinstrument cultuuromslag toepassen in het verandertraject van uw organisatie? Neem dan contact op met:

Beide zijn medewerkers van Monitoring Invoering Omgevingswet, onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.