Voortgang boeken met de voorbereidingen

Programmamanagers en projectleiders bij verschillende overheidsorganisaties bereiden de implementatie van de nieuwe wet voor binnen hun organisaties. Wij vragen hen 2 maal per jaar hoe het gaat met deze voorbereidingen.

Het halfjaarlijkse onderzoek geeft inzicht in de voortgang op de volgende onderwerpen:

  • Organisatie van de implementatie. Mate waarin de implementatie is georganiseerd, planningen zijn opgesteld, budgetten zijn vrijgemaakt, impactanalyses zijn uitgevoerd, enzovoort.
  • Voortgang met het opstellen van de nieuwe kerninstrumenten: omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevings- en waterschapsverordeningen.
  • Oppakken van de digitaliseringsopgave Mate waarin men al bezig is om zich voor te bereiden op de komst van het digitaal stelsel.
  • Interbestuurlijke samenwerking
  • Vertrouwen in een succesvolle en tijdige implementatie.
  • Ervaren knelpunten en ondersteuningsbehoefte in de huidige fase van de invoering.

Voortgangsonderzoek voorjaar 2017

Voortgangsonderzoek 2017 - vierde kwartaal

Voortgangsonderzoek 2018 - tweede kwartaal