Basispresentaties Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt aan bewustwording en kennisoverdracht rond de Omgevingswet. Daarbij hoort ook dat er materiaal beschikbaar is voor trainingen en presentaties. Wilt u zelf een training of presentatie geven? Doe uw voordeel met deze pagina, voorheen bekend onder de naam Basisgids Omgevingswet.

Materiaal voor presentaties en trainingen

Het materiaal biedt u een brede kennisbasis rond de Omgevingswet. Zowel informatie over het juridisch stelsel en de uitgangspunten, als de diverse wetsinstrumenten. U kunt de materialen gebruiken voor uw trainingen en presentaties over de Omgevingswet. Deze pagina is bedoeld voor iedereen die bij een overheid werkt: gemeente, provincie, waterschap of het Rijk. Maar ook voor alle gesprekspartners.

Hoe u de tabel gebruikt

In kolom 1 vindt u de verschillende onderwerpen en de kerninstrumenten.

In kolom 2 vindt u de bijbehorende PowerPoint-onderdelen. De PowerPoint-sheets zijn toegankelijk voor elk publiek met enige basiskennis van de nieuwe wet. Ze geven antwoord op vragen als: wat zijn de doelen van de Omgevingswet? En wat betekent de wet voor ons als overheden, onze taken, rollen en verantwoordelijkheden?

In kolom 3 vindt u per onderwerp hyperlinks naar meer informatie op de website.

Dit zijn de hoofdonderwerpen:

tabel met overzicht elementen basispresentaties en inhoud website
Onderwerp Presentatie Link naar website

Introductie

Doel, reikwijdte en uitgangspunten  Omgevingswet
Gaan werken met de Omgevingswet
Hoe komt de Omgevingswet tot stand?
De 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's)
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Participatie

Kerninstrumenten

Omgevingsvisie

Omgevingsplan introductie

Omgevingsplan uitgebreide presentatie
Omgevingsverordening
Waterschapsverordening
Omgevingsvergunning
Projectbesluit
Programma

Participatie

Inspiratiegids participatie

Externe veiligheid

Externe veiligheid, wat is nieuw onder de Omgevingswet
Externe veiligheid bij de milieubelastende activiteit en vergunningverlening
Externe veiligheid in de omgevingsvisie
Externe veiligheid in het omgevingsplan

Steeds nieuwe versies

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Basispresentaties. Maar de regelgeving onder de Omgevingswet, en dus de praktijk,  is volop in ontwikkeling. Daarom is de inhoud van de Basispresentaties Omgevingswet niet in beton gegoten. We blijven deze pagina regelmatig verversen met nieuwe versies. Blijf dus scherp op de juistheid van de training of presentatie die u met de materialen samenstelt.