Basispresentaties Omgevingswet

De PowerPoint-sheets uit de pagina Basispresentaties Omgevingswet kunt u gebruiken voor uw eigen trainingen en presentaties. Samen zorgen ze voor een brede brede kennisbasis over de Omgevingswet.

Inhoud

De pagina Basispresentaties Omgevingswet bevat een grote tabel met 3 kolommen:

  1. In de kolom onderwerp vindt u de verschillende onderwerpen en de kerninstrumenten van de Omgevingswet.
  2. In de kolom presentatie vindt u de bijbehorende PowerPoint-onderdelen. De PowerPoint-sheets zijn toegankelijk voor elk gehoor met enige basiskennis van de nieuwe wet. Ze geven antwoord op vragen als: wat zijn de doelen van de Omgevingswet? En wat betekent de wet voor ons als overheden, onze taken, rollen en verantwoordelijkheden?
  3. In de kolom link naar website vindt u per onderwerp en kerninstrument een verwijzing naar meer informatie op de website.

Voor wie

De Basispresentaties Omgevingswet zijn gemaakt voor alle overheden en hun gesprekspartners.

Meer informatie